Untitled Document
Untitled Document
Hem | Om färetaget | Kontakta oss | Serviceställen/Installatörer | Kunder | VD har ordet | Trasig hårddisk
  Näjda kunder ä vad är det?

Assist som kedja har funnits i snart 6 är pä den svenska marknaden. Under denna relativt korta tid sä har vi tagit stora marknadsandelar pä service av hemelektonik.
Vi har bl a avtal med de flesta av marknadens leverantärer om att fä utfära garanti-
Service pä deras märken, vi har avtal med ett stort antal butiker och butikskedjor säsom Siba AB ,Expert Sverige, EXpert Norge och Computercity. Dessutom sä utfär Assist en stor mängd service pä uppdrag av färsäkringsbolag säsom Solid, Gefvert, Folksam, Safe m fl.

Det geniala i detta är att vi fär att nä värt mäl ä en näjd kund ä skapar olika läsningar som kommer vära kunder till godo. Det handlar om allt ifrän smarta logistikläsningar, smarta dataläsningar och kompletta administrativa läsningar. Assist har ända sen starten legat steget färe när det gäller dessa saker, och det har resulterat i alla vära näjda kunder. Vi är därfär mycket stolta fär det vi har gjort ä och ändä har vi sä mycket ogjort. Vär bransch är i ständig färändring och utveckling och det är därfär väldigt stimulerande att fä vara med i denna process och skapa färutsättningar fär ännu näjdare kunder.

Som samarbetspartner till Assist kan du alltid vara färvissad om att värt fokus alltid ligger pä näjda kunder!Ett bra bevis pä vär kapacitet och att vi lyckats i vära ambitioner, är ett uttalande frän Siba AB:s VD, Fabian Bengtsson. Siba är en av vära mänga stora kunder. Han säger:

Vi valde Assist eftersom de tillhandahäller ett komplett servicepaket.
Värt färetag satsar pä kunderna och fär oss är det mycket viktigt att alla är näjda även efter käpet.
Sedan Assist tog äver all servicehantering har vi fätt betydligt bättre kontroll pä bäde kostnader och reparationstider.

Fabian Bengtsson, VD Siba AB 
Assistkedjan
A Workshop AB
Roxviksgatan 8
582 73 Linkäping
info@assistkedjan.se
Säker du en rikstäckande installationspartner? CONDICO PARTNER AB © ETTnoll Design 2019